Carson กล่าวว่า ‘ประมาณ 98 เปอร์เซ็นต์’ ของผู้ที่ได้รับ coronavirus จะฟื้นตัว: ‘เราหมดฮิสทีเรียไปแล้ว’

ดร. เบ็นคาร์สันรัฐมนตรีกระทรวงการเคหะและการพัฒนาเมืองกล่าวกับ ” เรื่... Read More

Barr ผิดหวังจากการโจมตีของพรรคพวกที่ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าสื่อใน ‘ญิฮาด’ ต่อต้าน hydroxychloroquine

วิลเลียมบาร์เรลอัยการสูงสุดกล่าวกับ ” The Ingraham Angle ” เมื่อวันพุธว่าเขารู... Read More