กรมการปกครองสถาบันพัฒนาครูแห่งชาติคณะบุคลากรและบุคลากรทางการศึกษากระทรวงศึกษาธิการมหาวิทยาลัยมหิดลสถาบันเทคโนโลยีการแพทย์และสาธารณสุขกาญจนาภิเษกและอื่น ๆ อีกมากมาย TCEB ได้จัดเวิร์กช็อปขึ้นใน 10 พื้นที่ ได้แก่ กรุงเทพระยองภูเก็ตนครราชสีมาเชียงใหม่ขอนแก่นนครพนมประจวบคีรีขันธ์สงขลาและพัทยา ผู้เข้าร่วมประชุมมีจำนวนทั้งสิ้น 553 คน

จาก 267 สถานที่ MICE โดยมีการยื่นขอรับการประเมิน TMVS จาก 181 สถานที่ MICE พันธกิจหลักของเราในการยกระดับภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นของอุตสาหกรรมไมซ์ไทยสำหรับทั้งผู้ให้บริการและผู้ใช้ นอกจากนี้ TMVS ยังเป็นเครื่องมือในการยกระดับคุณภาพการให้บริการของ MICE และการส่งเสริมการตลาด สสปน. ร่วมกับสมาคมที่เกี่ยวข้องกับไมซ์จำนวน 17 แห่ง