การส่งเครื่องมือแก้ไขดีเอ็นเอเพื่อลดการปรากฏตัวของโปรตีนตัวแก้ไขในเซลล์ในสิ่งที่พวกเขาอธิบายว่าเป็นวิธีตีแล้วหนี เทคโนโลยี CRISPR ใช้เพื่อแก้ไขลำดับดีเอ็นเอและปรับเปลี่ยนการทำงานของยีนเป็นเอนไซม์ที่ใช้เหมือนกรรไกรคู่หนึ่งเพื่อตัดดีเอ็นเอสองเส้นในตำแหน่งเฉพาะเพื่อเพิ่มลบหรือซ่อมแซมบิตของ DNAนั้นไม่ถูกต้อง 100 เปอร์เซ็นต์และอาจลดตำแหน่งที่ไม่คาดคิด

ทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ไม่ต้องการ หนึ่งในความท้าทายที่สำคัญของเทคโนโลยี CRISPR / Cas9 mRNA คือความเป็นไปได้ของเป้าหมายที่อาจก่อให้เกิดเนื้องอกหรือการกลายพันธุ์เราพัฒนาขึ้นมีคุณสมบัติพิเศษซึ่งจะเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ในกล่องเครื่องมือแก้ไขจีโนมที่กำลังขยายตัว เพื่อแก้ไขปัญหาความไม่ถูกต้องนักวิจัย WFIRM มีวิธีการส่งมอบกิจกรรม Cas9 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ