กลุ่มผู้ประท้วงออกเดินขบวนตามท้องถนนในกรุงลอนดอนวันพุธตามเวลาท้องถิ่น เพื่อเรียกร้องให้ผู้คนตระหนักถึงระดับมลพิษทางอากาศที่เพิ่มขึ้นในเมืองหลวงของอังกฤษ

การเดินขบวนที่มีขึ้นก่อนหน้าวันอากาศบริสุทธิ์(Clean Air Day) ทำให้การจราจรแถบแคมเดนซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวใจกลางเมืองติดขัด ผู้ประท้วงกล่าวว่ามลภาวะทางอากาศในกรุงลอนดอนอยู่ในระดับที่น่ากลัวมาก โดยเกินกว่าค่ามาตรฐานขององค์การอนามัยโลก ผู้สัญจรใจกลางกรุงลอนดอนมีทัศนะแตกต่างกัน บางคนบอกว่าการประท้วงไม่ได้ผล ควรเลือกชุมนุมบนถนนที่การจราจรไม่แออัด และต้องผลักดันการเปลี่ยนแปลงสภาอากาศผ่านกระบวนการทางกฎหมาย อีกคนกล่าวเห็นด้วยกับการประท้วง และว่าทุกคนมีสิทธิในการชุมนุม ก่อนหน้านี้ผู้ประท้วงได้จัดการชุมนุมต่อต้านโลกร้อนขึ้นตามจุดสำคัญหลายแห่งในกรุงลอนดอนเมื่อต้นปี